• تلفن: 09126352783 (عراقی)
  • ایمیل: Info@Artizen.ir
  • ساعات کاری: 08:00-18:00

تعرفه قیمت طراحی معماری سال 1400

گروه معماری آرتیزن به منظور ایجاد شفافیت ، تعرفه خدمات خود را به صورت شفاف و بدون هزینه پنهان ارائه می‌کند. هر یک از ردیف‌های خدمات ممکن است در شرایط خاص بنا بر نظر کارشناس در زمان عقد قرارداد شامل تخفیفاتی شود.

توضیحات:

  • رندرهای بیلبوردی و رندر شب 10 %کل مبلغ قرارداد می باشد.
  • هزینه ها بر اساس تعرفه پروژه تری دی سال 1400 بوده و با توجه به افزایش تورم سالیانه، تعرفه ها در سال 1400 دوباره محاسبه گردید .
  • تمامی هزینه ها بابت تعرفه تری دی در نرم افزار های سه بعدی و 3 عدد رندر نهایی می باشد.
  • به ازای اضافه شدن هر رندر مبلغ 150000 تومان به مبلغ کل اضافه خواهد گردید.
  • گروه ما موظف است که تری دی ها را در 3 مرحله : مدل های اولیه، مدل و نورپردازی اولیه و رندر نهایی، مرحله به مرحله به کارفرما تحویل داده و مبالغ را در هر سه مرحله دریافت نماید.
  • ویرایش پروژه در صورت درخواست کارفرما، مرحله اول رایگان و در مراحل بعد بر روی مبلغ پروژه افزوده می گردد.
  • استفاده از پست پروداکشن و افزایش کیفیت خروجی بخشی از کار بوده و بر روی تعرفه قیمت های طراحی محاسبه گردیده است.
  • پروژه های با پوشش گیاهی بالا و استفاده از گونه های خاص از درخت و گیاهان در صورت مدلسازی 10% به قیمت پروژه افزوده می شود.

تعرفه قیمت طراحی معماری گروه آرتیزن در سال جاری بدین شرح است:

طراحی داخلی مدرن

دکوراسیون داخلی مدرن C

Toman 15000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی مدرن B

Toman 30000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی مدرن A

Toman 40000 برحسب هر متر

طراحی داخلی نئو کلاسیک

دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک C

Toman 20000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک B

Toman 40000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک A

Toman 50000 برحسب هر متر

طراحی داخلی کلاسیک

دکوراسیون داخلی مدرن C

Toman 25000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی کلاسیک B

Toman 50000 برحسب هر متر

دکوراسیون داخلی کلاسیک A

Toman 60000 برحسب هر متر

طراحی نمای مدرن

نمای ویلایی مدرن C

Toman 1500000 کامل (برحسب جزئیات)

نمای ویلایی مدرن B

Toman 3000000 کامل (برحسب جزئیات)

نمای ویلایی مدرن A

Toman 5000000 کامل (برحسب جزئیات)

طراحی نمای کلاسیک

نمای ویلایی کلاسیک C

Toman 2000000 کامل (برحسب جزئیات)

نمای ویلایی کلاسیک B

Toman 4000000 کامل (برحسب جزئیات)

نمای ویلایی کلاسیک A

Toman 6000000 کامل (برحسب جزئیات)

نمای آپارتمانی تا 6 طبقه مدرن

نمای آپارتمانی مدرن C

Toman 10000 برحسب متر

نمای آپارتمانی مدرن B

Toman 20000 برحسب متر

نمای آپارتمانی مدرن A

Toman 30000 برحسب متر

نمای آپارتمانی تا 6 طبقه کلاسیک

نمای آپارتمانی مدرن C

Toman 15000 برحسب متر

نمای آپارتمانی مدرن B

Toman 30000 برحسب متر

نمای آپارتمانی مدرن A

Toman 40000 برحسب متر

محوطه فضای سبز و ROOF GARDEN

فضای سبز B

Toman 15000 برحسب هر متر

فضای سبز A

Toman 20000 برحسب هر متر

آشپزخانه مدرن تا 15 متر مربع

آشپزخانه مدرن B

Toman 600000 کامل

آشپزخانه مدرن A

Toman 1000000 کامل

آشپزخانه کلاسیک تا 15 متر مربع

آشپزخانه کلاسیک B

Toman 1000000 کامل

آشپزخانه کلاسیک A

Toman 1500000 کامل