• تلفن: 09126352783 (عراقی)
 • ایمیل: Info@Artizen.ir
 • ساعات کاری: 08:00-18:00

جدول تعرفه نقشه های سازه و ازبیلت

نقشه سازه فولاد

تومان 2000 هر متر مربع

 • پشتیبانی نقشه
 • تحویل فوری
 • تحویل نقشه های اجرایی
 • تحویل دفترچه محاسبات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید

نقشه سازه بتن آرمه

تومان 1500 هر متر مربع

 • پشتیبانی نقشه
 • تحویل فوری
 • تحویل نقشه های اجرایی
 • تحویل دفترچه محاسبات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید

نقشه تاسیسات الکتریکی

تومان 2000 هر متر مربع

 • پشتیبانی نقشه
 • تحویل فوری
 • تحویل نقشه های اجرایی
 • برداشت از وضع موجود
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید

نقشه تاسیسات مکانیک

تومان 2500 هر متر مربع

 • پشتیبانی نقشه
 • تحویل فوری
 • تحویل نقشه های اجرایی
 • برداشت از وضع موجود
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید