• تلفن: 09126352783 (عراقی)
  • ایمیل: Info@Artizen.ir
  • ساعات کاری: 08:00-18:00

طراحی و اجرای نما

سبک طراحی و اجرای نمای ساختمان می تواند متاثر از عوامل مختلفی باشد ولی به طور کلی می توان گفت طراحی نمای ساختمان بر اساس خواست کارفرما، کاربری ساختمان، همجواری ها، اقلیم و … می تواند در سبک های مختلفی انجام شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

1) طراحی نمای ساختمان به صورت کلاسیک : ممکن است در طراحی یک ساختمان برآن باشیم تا رجعتی به حال و هوای ساختمان های بومی و سنتی ایرانی داشته باشیم. بازی با آجر، استفاده از شیشه های فرنگی و طرح های ایرانی که می توانند با کمی تغییرات حس و حال متفاوتی به خود بگیرند. طراحی و اجرای نمای ساختمان همچنین ممکن است برگرفته از سبک کاخ ها و عمارت های باشکوه گذشته باشد. نماهایی با جداره های سنگی، ستون و سرستون های شکیل که قوس های گرد و عریض در بدنه های نما به چشم میخورد.

2) طراحی نمای ساختمان به صورت مدرن: در طراحی نمای برخی ساختمان ها نیز سبک مدرن نمود بیشتری دارد. عوامل متعددی چون خردگرایی، توسعه علم و استفاده از مظاهر تکنولوژی از جمله مصالح نوینی چون بتن و فلز در ساختمان سازی سبب پدید آمدن سبک جدیدی در شکل گیری بدنه های شهری شدند.