طراحی نمایشگاه ماشین رنو و کیا

سبک طراحی: مدرن
کارفرما: آقای زیبادل
وضعیت: اتمام
متراژ: 250 مترمربع