• تلفن: 09126352783 (عراقی)
 • ایمیل: Info@Artizen.ir
 • ساعات کاری: 08:00-18:00

تعرفه قیمت های طراحی داخلی

طراحی محوطه

تومان 8000 هر متر مربع

 • مدلسازی در فضای سه بعدی
 • تحویل عدد 3 رندر پیش فرض
 • پرزنت
 • مشاوره و توضیحات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید
ویژه

طراحی داخلی حرفه ای

تومان 20000 هر متر مربع

 • مدلسازی در فضای سه بعدی
 • تحویل عدد 5 رندر پیش فرض
 • پرزنت
 • مشاوره و توضیحات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید

طراحی داخلی

تومان 16000 هر متر مربع

 • مدلسازی در فضای سه بعدی
 • تحویل عدد 5 رندر پیش فرض
 • پرزنت
 • مشاوره و توضیحات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید
ویژه

طراحی داخلی و پلان

تومان 24000 هر متر مربع

 • مدلسازی در فضای سه بعدی
 • تحویل عدد 5 رندر پیش فرض
 • پرزنت
 • مشاوره و توضیحات
 • ضمانت بازگشت وجه
برای سفارش تماس بگیرید