• تلفن: 09126352783 (عراقی)
 • ایمیل: Info@Artizen.ir
 • ساعات کاری: 08:00-18:00

Process

Manages Process

 • ۲۱
  مرداد

  ملاقات و قرارداد

  این مرحله از پروژه برای کارفرما کاملا رایگان می باشد و کارفرما موظف است آدرس و مشخصات پروژه را از طریق پیامک یا فرم تماس با ما ارسال کند...

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  ایده پردازی

  هـر پروژه‌ی طراحـی بـا جسـتجو بـرای یافتـن یـک ایـده و یـا درک شـهودی از نحوه‌ی حـل مسـئله شـروع می‌شود. «ایده‌ی طراحـی»، شـروع یـک مسـیر طولانـی اسـت کـه در آن،...

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  طراحی و خلق

  طبق شناسایی سلیقه و نظرات کارفرما، محل پروژه وارد مرحله برداشت دقیق تر می شود و سپس طراحی پروژه ی شما را در فضای نرم افزار و سه بعدی...

  ادامه مطلب
 • ۲۱
  مرداد

  ساخت و اجرا

  پس از تاییدیه کارفرما نسبت طرح، مجددا یک قرارداد اجرایی بین طرفین که در آن مدت زمان و متریال های مورد نیاز برای اجرای طرح، مطرح و بسته می...

  ادامه مطلب