رندر صنعتی شامپو Maxibell

رندر صنعتی شامپو Maxibell

سبک طراحی: انتزاعی
هدف رندر: وبسایت و اینستاگرام
نرم افزار : 3DsMax , Corona, Photoshop
کارفرما:Maxibell
وضعیت: اتمام شده

این محصول در دو نوع کوچک و بزرگ و هر محصول دارای 5 طعم متفاوت می باشد. به درخواست کارفرما برای مدل بزرگ آن یک رندر صنعتی انتزاعی که در مقابل می توانید مشاهده کنید، آماده شد.

اشتراک گذاری: